Ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC,AC,NNW)

OC – ubezpieczenie komunikacyjne, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wyrządzeniem szkód innym osobom przez ubezpieczonego. Ten rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego jest obowiązkowy. Na wysokość składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mają wpływ następujące czynniki:
-rodzaj i marka pojazdu
-pojemność pojazdu
-rok produkcji
-miejsce rejestracji
-wiek oraz nabyte zniżki lub zwyżki właściciela i współwłaściciela
-firma ubezpieczeniowa

AC – (Autocasco) jest to ubezpieczenie pojazdu mechanicznego na wypadek kradzieży, bądź od skutków związanych z jego uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne. W przypadku kradzieży lub zniszczenia pojazdu, koszt zakupu ubezpieczenia jest nieproporcjonalny do wysokości wypłaconego odszkodowania(wartości pojazdu).Czy warto podejmować ryzyko braku posiadania polisy ubezpieczeniowej? Ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe w skutek:
-zderzenia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami
-działania osób trzecich, w tym również włamania
-zdarzeń losowych (np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego huraganu itp.)
-kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

NNW – jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

Assistance - ubezpieczenie polegające na doraźnej pomocy kierowcy oraz pasażerom, podczas podróży w Polsce oraz za granicą, w zakresie medycznym i technicznym.

Firma SEMI Nosiadek proponuje ubezpieczenia czterech Firm Ubezpieczeniowych: PZU, ERGO HESTIA, Inter Risk oraz HDI Asekuracja. Przyjedź do nas ubezpieczyć samochód, a my dobierzemy ofertę adekwatną do Twoich potrzeb!

Dane teleadresowe:

Firma Semi Nosiadek Kazimierz
ul. Żorska 27
44-266 Świerklany
NIP: 642-101-36-35

SKLEP / WARSZTAT
Tel: 32 430 44 99
Tel: 32 433 14 99
Tel: 501 321 660

Ubezpieczenia tel: 507 132 881

E-mail: seminosiadek@wp.pl

Pomoc Drogowa: 512-045-123

Pracujemy

od Poniedziałku do Piątku
od 8:00 do 19:00

w Soboty
od 8:00 do 14:00